הינשוף הרעב – theowl.co.il

הינשוף הרעב – theowl.co.il

מהו ייחודה של מערכת "הינשוף הרעב" ?

"הינשוף הרעב" הינה מערכת ייחודית לניהול למידה (Learning Management System – LMS) ולהתנסות מעשית, עצמאית וחוויתית, בתחום המדעים. ייחודה של המערכת הוא בכך שהיא מאפשרת לתלמידים לבצע בעצמם, hands on, את כל ההתנסויות המדעיות שבתוכנית הלימודים, ובכך היא מפנה למורה זמן להתייחסות לתלמידי הקצה, לתמוך ולעזור למתקשים ולאתגר את התלמידים החזקים.

המערכת כוללת את כל ההתנסויות המדעיות לתלמידי שכבות ג'-ו' בהתאם למסמך ההתנסויות של משרד החינוך וכן התנסויות העשרה נוספות, והיא מנגישה אותן לתלמידים בשיטת הוראה חדשנית, המתאימה לצרכי הלמידה במאה ה-21.

 

על השימוש במערכת:

המערכת כוללת מערכי שיעור, סרטונים, טפסים, מצגות וחומרי עזר נוספים המסייעים למורה להכין את הכיתה להתנסויות ומאפשרים לתלמידים לבצען, כלומדים עצמאים, בקצב וברמה המתאימים להם.

"הינשוף הרעב" מיועדת למורים למדעים, לתלמידים ולמנהלי בתי"ס:

המורים – יכולים להיעזר במערכי השיעור ובחומרים הכלולים בפלטפורמה בכדי להכין את התלמידים ואת הציוד הדרוש להתנסות, לעקוב, בזמן אמת, אחר ביצוע המשימות על ידי התלמידים ולהפיק דו"חות השוואתיים לכיתות השונות.
התלמידים – יכולים לצפות במצגת הדרכה המתאימה להתנסות, לבצע את ההתנסות באופן עצמאי, למלא את טופס המשימה ולשלוח אותו למורה.
המנהלים – יכולים להתעדכן בקצב התקדמות הכיתות בביצוע ההתנסויות המדעיות ולהפיק מגוון דו"חות השוואתיים, לכיתות השונות.

הצוות, המטרה והחזון:

מתוך ההיכרות עם המגבלות והאילוצים בהם נתקלים מורים למדעים, בבואם לבצע התנסויות מדעיות בפני הכיתה, מערכת "הינשוף הרעב" פותחה במטרה להנגיש את ההתנסויות לכלל התלמידים ולאפשר לכל תלמיד לבצען באופן עצמאי ובקצב שלו.

המערכת פותחה ע"י ידי צוות חינוכי בעל נסיון רב בהוראת המדעים ובייעוץ דידקטי.

שיתוף ושליחה מהירה
רוצה גם אתר כזה?