Vtech – פתרונות אבטחה – vtech.org.il

Vtech – פתרונות אבטחה – vtech.org.il

אתר תדמית וקטלוג המוצרים של היבואן Vtech- ויטק, המתמחה במוצרי אבטחה מתקדמים כגון מצלמות אבטחה, מכשירים מקליטים DVR, כבילה ועוד.

האתר מתוכנן להיות קטלוג דינאמי המאפשר העלאת מוצרים בצורה קלה ומהירה, ושליטה של מנהלי האתר על כל התוכן בו. בנוסף – עמוד מוגן סיסמא, מחירון מתקינים אשר נשלח ידנית על ידי בעל העסק לכל לקוח שאינו פרטי, ומאפשר להציג פרטי מידע ומחירים למתקינים- שאינם חשופים ללקוחות פרטיים, בגישה מהירה וקלה שאינה "מסבכת" לקוחות שאינם טכנולוגיים ומאפשרת צפיה בתוכן המוגן בקלות.

שיתוף ושליחה מהירה
רוצה גם אתר כזה?